Trwa ładowanie...
bDyEuedN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7301 1561 0392 315
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-132127531 207
Zysk (strata) brutto-135120631 182
Zysk (strata) netto-118110481 000
Przepływy netto134-689-6891 521
Przepływy netto z działalności operacyjnej-460-641-8401 493
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-45-48-9543
Przepływy netto z działalności finansowej6390246-16
Aktywa razem7 8787 7177 2516 945
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 2892 0101 6551 397
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 2892 0101 6551 397
Kapitał własny5 5895 7075 5965 548
Kapitał zakładowy2 0032 0032 0032 003
Liczba akcji (tys. szt.)20 034,7420 034,7420 034,7420 034,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,280,280,280,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,010,000,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 3182 4941 120952
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 810502234-240
Zysk (strata) brutto1 778496215-245
Zysk (strata) netto1 520496215-245
Przepływy netto73512874-283
Przepływy netto z działalności operacyjnej751-909-306-409
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1-85-31-268
Przepływy netto z działalności finansowej-161 0051 211394
Aktywa razem6 9454 2822 6901 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 397238147236
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 397238147236
Kapitał własny5 5484 0442 5421 091
Kapitał zakładowy2 0032 0031 8481 574
Liczba akcji (tys. szt.)20 034,7420 034,7420 034,7420 034,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,280,200,130,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,030,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDyEueev