Trwa ładowanie...
bEJlYkxx
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów133127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 547-304-368-283
Zysk (strata) brutto-11 684-221-511123
Zysk (strata) netto-11 052-228-495107
Przepływy netto-208-430-475-378
Przepływy netto z działalności operacyjnej-168-486-408-699
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej21119-5383
Przepływy netto z działalności finansowej-62-62-62-62
Aktywa razem49 93861 93062 21162 602
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 66618 60718 65918 555
Zobowiązania długoterminowe5 5319 6149 6219 636
Zobowiązania krótkoterminowe12 1358 9939 0388 919
Kapitał własny32 27243 32343 55144 046
Kapitał zakładowy8 6778 6778 6778 677
Liczba akcji (tys. szt.)14 461,9914 461,9914 461,9914 461,99
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,233,003,013,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,76-0,02-0,030,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów351 9545 960629
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12 502-1 5232 8622 140
Zysk (strata) brutto-12 294-3 6773 5301 645
Zysk (strata) netto-11 668-3 8605 198322
Przepływy netto-1 492-1 2441 438-2 817
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 761-69364722
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej518521759-77
Przepływy netto z działalności finansowej-249-1 07231-2 762
Aktywa razem49 93862 81367 42066 553
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 66618 87217 72621 610
Zobowiązania długoterminowe5 5319 6196 2738 409
Zobowiązania krótkoterminowe12 1359 25311 45312 227
Kapitał własny32 27243 94149 69444 911
Kapitał zakładowy8 6778 6778 6778 677
Liczba akcji (tys. szt.)14 461,9914 461,9914 461,9914 461,99
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,233,043,443,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,81-0,270,360,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bEJlYkyf