Trwa ładowanie...
bDSxCjqZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 38921 43019 88629 777
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 0903 2163 0004 768
Zysk (strata) brutto2 8973 0582 8414 653
Zysk (strata) netto2 4782 3722 1503 377
Przepływy netto1 8124 774-1 9242 648
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 0585 1451 3802 898
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4886-140
Przepływy netto z działalności finansowej-198-457-3 290-250
Aktywa razem85 05883 22181 52880 014
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 78027 42028 10025 664
Zobowiązania długoterminowe17 37016 82816 01014 619
Zobowiązania krótkoterminowe9 41010 59212 09011 045
Kapitał własny58 27855 80153 42854 350
Kapitał zakładowy619619619619
Liczba akcji (tys. szt.)12 386,6912 386,6912 386,6912 386,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,714,504,314,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,200,190,170,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów91 48143 65340 30448 599
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 0745 2272 1443 462
Zysk (strata) brutto13 4494 7051 9063 277
Zysk (strata) netto10 3773 6371 4662 564
Przepływy netto7 310-10 5689 97017 899
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 481-7 74812 68117 163
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej24-242561
Przepływy netto z działalności finansowej-4 195-2 796-2 736675
Aktywa razem85 05876 02566 04271 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 78025 05211 81316 929
Zobowiązania długoterminowe17 37013 4564 6498 225
Zobowiązania krótkoterminowe9 41011 5967 1648 704
Kapitał własny58 27850 97354 22954 126
Kapitał zakładowy619619619635
Liczba akcji (tys. szt.)12 386,6912 386,6912 386,6912 705,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,714,124,384,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,840,290,120,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDSxCjrH