Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4633217
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-200-141-257
Zysk (strata) brutto-218-141-173
Zysk (strata) netto-215-142-174
Przepływy netto-4626-110
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3070-39
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej12028
Przepływy netto z działalności finansowej-28-44-99
Aktywa razem1 5742 7842 955
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania571597627
Zobowiązania długoterminowe6300
Zobowiązania krótkoterminowe508597627
Kapitał własny9632 1722 315
Kapitał zakładowy9 4799 4799 479
Liczba akcji (tys. szt.)94 785,8894 785,886 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,020,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5761 3788912 192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 800-1 206-78754
Zysk (strata) brutto-1 713-1 231-410755
Zysk (strata) netto-1 713-1 231-641821
Przepływy netto-252-1 283404843
Przepływy netto z działalności operacyjnej-457-2 4006 779704
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej368-64-8 782253
Przepływy netto z działalności finansowej-1641 1812 406-114
Aktywa razem1 5743 77722 43414 176
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5711 10113 8094 440
Zobowiązania długoterminowe636410 1063 213
Zobowiązania krótkoterminowe5081 0373 7041 227
Kapitał własny9632 6767 7928 720
Kapitał zakładowy9 4798 8807 6203 980
Liczba akcji (tys. szt.)94 785,8888 797,4370 864,2239 803,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,030,110,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,01-0,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)