Trwa ładowanie...
bDJafvZx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 5259 71119 8915 353
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-474108873-682
Zysk (strata) brutto94959846-756
Zysk (strata) netto88577593-552
Przepływy netto618-912109194
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 175-1 084501-311
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-41-6243-12
Przepływy netto z działalności finansowej1 834233-435517
Aktywa razem21 99123 81825 03024 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 18312 89514 14313 763
Zobowiązania długoterminowe3 6994 1514 1452 322
Zobowiązania krótkoterminowe6 4858 7459 99811 441
Kapitał własny11 29810 41310 3789 744
Kapitał zakładowy883883883883
Liczba akcji (tys. szt.)44 130,0044 130,0044 130,0044 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,260,240,230,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,000,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 48024 27938 34128 537
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1764691 448671
Zysk (strata) brutto1 0982451 459975
Zysk (strata) netto1 0021851 128650
Przepływy netto931582620
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 0695701 9931 971
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-71-1 446-2 615-1 774
Przepływy netto z działalności finansowej2 1499071 204423
Aktywa razem21 99124 57324 91426 727
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 18313 78914 31314 567
Zobowiązania długoterminowe3 6992 5072 580868
Zobowiązania krótkoterminowe6 48511 28211 73313 700
Kapitał własny11 29810 78410 60012 159
Kapitał zakładowy883883883883
Liczba akcji (tys. szt.)44 130,0044 130,0044 130,0044 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,260,240,240,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,000,030,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDJafwaf