Trwa ładowanie...
bDAHrBGZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 71119 8915 3535 714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej108873-682166
Zysk (strata) brutto59846-756125
Zysk (strata) netto77593-552110
Przepływy netto-912109194-94
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 084501-3111 141
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6243-12-1 559
Przepływy netto z działalności finansowej233-435517324
Aktywa razem23 81825 03024 01624 268
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 89514 14313 76313 932
Zobowiązania długoterminowe4 1514 1452 3222 962
Zobowiązania krótkoterminowe8 7459 99811 44110 970
Kapitał własny10 41310 3789 74410 335
Kapitał zakładowy883883883883
Liczba akcji (tys. szt.)44 130,0044 130,0044 130,0044 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,230,220,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,01-0,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 64638 34128 53734 232
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4681 4486712 203
Zysk (strata) brutto2761 4599751 705
Zysk (strata) netto2091 1286501 353
Przepływy netto-1 091582620-493
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2651 9931 971914
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-235-2 615-1 774-599
Przepływy netto z działalności finansowej-5911 204423-808
Aktywa razem24 26824 91426 72719 031
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 93214 31314 5676 580
Zobowiązania długoterminowe2 9622 580868576
Zobowiązania krótkoterminowe10 97011 73313 7006 005
Kapitał własny10 33510 60012 15912 450
Kapitał zakładowy883883883883
Liczba akcji (tys. szt.)44 130,0044 130,0044 130,0044 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,230,240,280,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,030,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDAHrBHH