Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów59 49049 39144 87845 686
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 2095709151 031
Zysk (strata) brutto1 101-461-31177
Zysk (strata) netto879-675-614-166
Przepływy netto-2 4006 5526 220-3 817
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 2976 9706 553-3 345
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 013-361-290-406
Przepływy netto z działalności finansowej-90-57-43-66
Aktywa razem98 33184 40372 22270 521
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania59 72446 67433 81834 835
Zobowiązania długoterminowe1414142 000
Zobowiązania krótkoterminowe59 71046 66033 80432 835
Kapitał własny38 60737 72938 40335 686
Kapitał zakładowy1 4161 4161 4161 416
Liczba akcji (tys. szt.)14 159,8114 159,8114 159,8114 159,81
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,732,662,712,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,05-0,04-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów136 81345 895
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 6473 410
Zysk (strata) brutto1 5083 459
Zysk (strata) netto4942 880
Przepływy netto4 638-903
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 5132 901
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 786-3 791
Przepływy netto z działalności finansowej2 911-13
Aktywa razem72 22223 077
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 81810 865
Zobowiązania długoterminowe140
Zobowiązania krótkoterminowe33 80410 865
Kapitał własny38 40312 212
Kapitał zakładowy1 416752
Liczba akcji (tys. szt.)14 159,817 516,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,711,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)