Trwa ładowanie...
bEKBQkIB
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 0328 3197 8986 166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 010-1 151-220-420
Zysk (strata) brutto950-1 214-273-453
Zysk (strata) netto771-1 021-382-265
Przepływy netto-4 525163-1 8094 994
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 015177-1 6932 576
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 643743813
Przepływy netto z działalności finansowej1 847-88-1542 405
Aktywa razem31 54128 31829 41527 879
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 27411 03411 1109 192
Zobowiązania długoterminowe1 9092 1082 6072 327
Zobowiązania krótkoterminowe12 3658 9268 5036 865
Kapitał własny17 26717 28418 30518 687
Kapitał zakładowy3 9353 9353 9353 935
Liczba akcji (tys. szt.)19 676,7219 676,7219 676,7219 676,72
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,880,880,930,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,04-0,05-0,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 56044 37545 10832 941
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 7931 5862 0301 431
Zysk (strata) brutto-1 9591 4421 8171 396
Zysk (strata) netto-1 8741 0931 4161 051
Przepływy netto4 490-604-5 659119
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 744-981-5 1064 203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-130-1 036-389-3 899
Przepływy netto z działalności finansowej-1241 413-164-185
Aktywa razem29 41531 65634 12730 810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 11011 47714 45112 225
Zobowiązania długoterminowe2 607502642408
Zobowiązania krótkoterminowe8 50310 97513 80911 817
Kapitał własny18 30520 17919 67618 585
Kapitał zakładowy3 9353 9353 9353 994
Liczba akcji (tys. szt.)19 676,7219 676,7219 676,7219 969,43
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,931,031,000,93
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,100,060,070,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKBQkJj