Trwa ładowanie...
bEpGvYIB

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-07-23
ENA Zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego
8,32
-0,24
2021-07-09
ENA Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2021 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym
8,65
-1,21
2021-06-30
ENA Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
8,51
0,00
2021-06-25
ENA Podpisanie dokumentów dotyczących rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C oraz realizacji Projektu Gazowego w Ostrołęce
9,32
+0,59
2021-06-25
ENA Wyodrębnienie Projektu Gazowego z Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. w drodze jego sprzedaży na rzecz CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.
9,32
+0,27
2021-06-24
ENA Informacja nt. wszczęcia przeciwko spółce zależnej ENEA Elektrownia Połaniec S.A. postępowania administracyjnego
9,47
-1,53
2021-06-22
ENA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
9,13
+0,99
2021-06-17
ENA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
9,20
+0,38
2021-05-27
ENA QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,79
-1,99
2021-05-27
ENA Podpisanie Aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.
8,79
-2,73
2021-05-20
ENA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku
8,38
+0,06
2021-05-20
ENA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 17 czerwca 2021 roku
8,38
+0,06
2021-05-12
ENA Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
8,37
-1,43
2021-05-11
ENA Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 roku
8,42
-0,59
2021-04-21
ENA Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
7,46
+0,67
2021-04-13
ENA Informacja w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2020
7,70
+0,32
2021-03-26
ENA Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.
6,04
+2,65
2021-03-25
ENA SPS /2020: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
6,04
0,00
2021-03-12
ENA Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2020 rok
6,46
+0,46
2021-02-25
ENA Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
6,52
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 41
  • Następna strona
bEpGvYJj