Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 75621 82517 42618 997
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 103-1 028-2451 000
Zysk (strata) brutto977-1 164-3121 080
Zysk (strata) netto1 104-873-161802
Przepływy netto645-1 487-3 2102 834
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 202-656-1653 561
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej707-4 611-398132
Przepływy netto z działalności finansowej2 1403 780-2 647-859
Aktywa razem76 42870 06261 30264 938
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 55935 29825 66526 970
Zobowiązania długoterminowe11 20712 2289 91310 366
Zobowiązania krótkoterminowe29 35223 07015 75216 604
Kapitał własny35 86934 76435 63737 968
Kapitał zakładowy17 52017 52017 52017 520
Liczba akcji (tys. szt.)876,02876,02876,02876,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,9539,6840,6843,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,26-1,00-0,180,92
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 79084 92688 15682 068
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 3971 746202 477
Zysk (strata) brutto3 3641 294-4432 219
Zysk (strata) netto2 657686-5692 103
Przepływy netto-2273611 548-3 328
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 6396 6324 3821 717
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-981-2 966-5 092-3 673
Przepływy netto z działalności finansowej-4 885-3 3052 258-1 372
Aktywa razem61 30267 79668 74668 594
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 66532 62634 26333 506
Zobowiązania długoterminowe9 9139 46210 03211 052
Zobowiązania krótkoterminowe15 75223 16424 23122 454
Kapitał własny35 63735 17034 48335 088
Kapitał zakładowy17 52017 52017 52017 520
Liczba akcji (tys. szt.)876,02876,02876,02876,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,6840,1539,3640,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,030,78-0,652,40
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport