Trwa ładowanie...
bEgWRZHF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 07817 42616 88814 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6431 140910475
Zysk (strata) brutto1 4971 246826421
Zysk (strata) netto1 2161 176623253
Przepływy netto542-120342-428
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 017-1 4022313 011
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-897462-128-490
Przepływy netto z działalności finansowej-577820239-2 950
Aktywa razem29 03727 42924 72924 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 90117 60616 00815 790
Zobowiązania długoterminowe2 7612 7613 3453 243
Zobowiązania krótkoterminowe15 14014 84512 66312 547
Kapitał własny11 1359 8238 7238 418
Kapitał zakładowy6 3566 3566 3566 356
Liczba akcji (tys. szt.)32 817,0431 782,0431 782,0431 782,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,340,310,270,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,040,020,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów61 87545 64938 32627 263
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7171 0451 516343
Zysk (strata) brutto2 6106501 03389
Zysk (strata) netto2 13751775289
Przepływy netto198-42-526
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 810-66-769-604
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-305-902-422-458
Przepływy netto z działalności finansowej-2 3089261 1871 088
Aktywa razem27 42924 97517 81514 381
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 60616 97210 6787 924
Zobowiązania długoterminowe2 7613 2481 167678
Zobowiązania krótkoterminowe14 84513 7249 5117 246
Kapitał własny9 8238 0037 1376 456
Kapitał zakładowy6 3566 3566 0396 039
Liczba akcji (tys. szt.)31 782,0431 782,0430 194,8430 194,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,310,250,240,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,020,030,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgWRZIn