Trwa ładowanie...
Notowania

Eskimos SA w restrukturyzacji (ESK)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 46023 63415 72110 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 611624340338
Zysk (strata) brutto1 45416237-685
Zysk (strata) netto1 45416237-685
Przepływy netto638-46119-27
Przepływy netto z działalności operacyjnej4459811 797-209
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4-123-267-132
Przepływy netto z działalności finansowej197-904-1 411314
Aktywa razem43 02748 38955 74141 920
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania118 164124 98084 01170 227
Zobowiązania długoterminowe16 98568 73220 34820 475
Zobowiązania krótkoterminowe101 17956 24763 66349 752
Kapitał własny-75 137-76 591-28 270-28 307
Kapitał zakładowy10 33410 33410 33410 334
Liczba akcji (tys. szt.)20 667,2020 667,2020 667,2020 667,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-3,64-3,71-1,37-1,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,010,00-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów60 09062 236217 93264 599
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 192-54 794-30 1182 500
Zysk (strata) brutto-1 813-54 075-36 689237
Zysk (strata) netto-1 628-53 756-36 304173
Przepływy netto-679696-464-1 373
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 2445 69038 091-23 759
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-527-1 142-1 468-692
Przepływy netto z działalności finansowej-6 396-3 853-37 08723 078
Aktywa razem48 38944 86457 576153 044
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 980119 82778 784137 947
Zobowiązania długoterminowe68 73273 31428 49119 357
Zobowiązania krótkoterminowe56 24746 51350 293118 591
Kapitał własny-76 591-74 963-21 20815 097
Kapitał zakładowy10 33410 33410 33410 334
Liczba akcji (tys. szt.)20 667,2020 667,2020 667,2020 667,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-3,71-3,63-1,030,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,08-2,60-1,760,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)