Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1453 1543 1662 940
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-386-572-564-537
Zysk (strata) brutto-383-568-563-534
Zysk (strata) netto-383-568-563-534
Przepływy netto-639879-595-958
Przepływy netto z działalności operacyjnej-633885-586-962
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-5-5-93
Aktywa razem4 1974 7834 0624 941
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 4572 6601 3711 689
Zobowiązania długoterminowe23263694
Zobowiązania krótkoterminowe2 4342 6341 3361 594
Kapitał własny1 7402 1232 6913 252
Kapitał zakładowy364364364364
Liczba akcji (tys. szt.)3 643,163 643,163 643,163 643,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,480,580,740,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,10-0,16-0,15-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 5485 4464 3854 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 526-5 601-3 919-4 979
Zysk (strata) brutto-3 524-5 592-3 913-5 224
Zysk (strata) netto-3 524-5 592-3 913-5 224
Przepływy netto-3 447-6 2999 791-2 536
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 564-5 535-4 251-2 053
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej122-38521263
Przepływy netto z działalności finansowej-5-38014 021-746
Aktywa razem4 0628 14314 3918 889
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 3711 9282 5798 164
Zobowiązania długoterminowe36585931 308
Zobowiązania krótkoterminowe1 3361 8711 9866 856
Kapitał własny2 6916 21511 811725
Kapitał zakładowy364364364177
Liczba akcji (tys. szt.)3 643,163 643,163 643,161 768,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,741,713,240,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,97-1,53-1,07-2,95
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)