Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 17616 28417 73918 051
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-115868432 310
Zysk (strata) brutto-2004937572 199
Zysk (strata) netto-2561943701 552
Przepływy netto-191-265100787
Przepływy netto z działalności operacyjnej-51121133 278
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-847-801-77-389
Przepływy netto z działalności finansowej66042565-2 102
Aktywa razem44 29045 26143 13238 685
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 19322 36823 18416 791
Zobowiązania długoterminowe3 8152 8353 1792 326
Zobowiązania krótkoterminowe20 37819 53320 00514 465
Kapitał własny18 82521 29418 88720 725
Kapitał zakładowy15 77315 77315 77315 773
Liczba akcji (tys. szt.)157 730,00157 730,00157 730,00157 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,120,140,120,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,000,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 69248 528
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 243857
Zysk (strata) brutto1 885402
Zysk (strata) netto1 012349
Przepływy netto1 152-14
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 7462 522
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-839-1 476
Przepływy netto z działalności finansowej-755-1 060
Aktywa razem43 13235 446
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 18417 168
Zobowiązania długoterminowe3 1792 994
Zobowiązania krótkoterminowe20 00514 175
Kapitał własny18 88718 278
Kapitał zakładowy15 77315 773
Liczba akcji (tys. szt.)157 730,00157 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,120,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)