Trwa ładowanie...
bDXWKIZh

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów318 000254 000223 000344 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 00079 00070 00062 000
Zysk (strata) brutto61 00086 00041 00064 000
Zysk (strata) netto31 00071 00031 00052 000
Przepływy netto151 000-269 000305 000112 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej136 000103 000121 000280 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 000-31 000-25 000-33 000
Przepływy netto z działalności finansowej31 000-341 000209 000-135 000
Aktywa razem2 492 0002 459 0002 784 0002 650 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania810 000820 0001 206 0001 110 000
Zobowiązania długoterminowe468 000485 000491 000493 000
Zobowiązania krótkoterminowe330 000322 000696 000600 000
Kapitał własny1 710 0001 671 0001 624 0001 586 000
Kapitał zakładowy6 0006 0006 0006 000
Liczba akcji (tys. szt.)574 763,21574 763,21574 763,21574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,982,912,832,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,120,050,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 139 0002 165 0002 217 0001 459 602
Zysk (strata) z działalności operacyjnej239 000289 000300 000132 926
Zysk (strata) brutto252 000333 000269 00099 550
Zysk (strata) netto185 000245 000208 00048 529
Przepływy netto299 000309 000-383 000247 818
Przepływy netto z działalności operacyjnej640 000504 000215 000192 211
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-105 000-15 000-138 000-231 332
Przepływy netto z działalności finansowej-236 000-180 000-460 000286 939
Aktywa razem2 492 0002 975 0002 958 0003 138 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania810 0001 464 0001 371 0001 588 082
Zobowiązania długoterminowe468 000526 000614 000609 568
Zobowiązania krótkoterminowe330 000921 000739 000966 762
Kapitał własny1 710 0001 557 0001 624 0001 435 667
Kapitał zakładowy6 0006 0006 0005 594
Liczba akcji (tys. szt.)574 763,21574 763,21574 763,21559 440,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,982,712,832,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,320,430,360,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXWKIZP