Trwa ładowanie...
bDUFhgoR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów121 566116 070116 74387 693
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1713 004210-4 860
Zysk (strata) brutto-2 9621 852-4 375-8 871
Zysk (strata) netto-3 4551 795-4 326-9 294
Przepływy netto-1 339-18 03315 092-10 466
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6 041-9 56417 186-9 861
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-973-1 733-1 454-4 084
Przepływy netto z działalności finansowej5 675-6 736-6403 479
Aktywa razem427 846322 812352 792401 935
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania310 344234 403266 175280 705
Zobowiązania długoterminowe27 83716 12316 10723 255
Zobowiązania krótkoterminowe282 507218 280250 068257 450
Kapitał własny117 50288 40986 617121 230
Kapitał zakładowy178 946178 946178 946178 946
Liczba akcji (tys. szt.)57 911,4957 911,4957 911,4957 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,031,531,502,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,060,03-0,07-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów449 426353 171305 757308 834
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 4895 418-43 7256 405
Zysk (strata) brutto-6 243-4 175-48 9241 873
Zysk (strata) netto-7 406-5 533-46 857780
Przepływy netto3 1559 7051 572-1 672
Przepływy netto z działalności operacyjnej-24 321-40 625-22 99617 803
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-12 863-5 971-443-4 730
Przepływy netto z działalności finansowej40 33956 30125 011-14 745
Aktywa razem401 935327 177257 734264 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania280 705198 415256 177216 010
Zobowiązania długoterminowe23 25570 36251 60314 708
Zobowiązania krótkoterminowe257 450128 053204 574201 302
Kapitał własny121 230128 7621 55748 502
Kapitał zakładowy178 946178 94675 83975 839
Liczba akcji (tys. szt.)57 911,4957 911,4924 543,2524 543,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,092,220,061,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,13-0,10-1,910,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDUFhgpz