Trwa ładowanie...
bDYAIQXp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów142 521121 566145 903141 373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 113-1714 4001 834
Zysk (strata) brutto-4 944-2 9622 802-1 949
Zysk (strata) netto-5 148-3 4552 460-2 733
Przepływy netto6 326-1 339-17 0309 819
Przepływy netto z działalności operacyjnej-49 013-6 041-1 97512 205
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 312-973-3 622-2 839
Przepływy netto z działalności finansowej57 6515 675-11 433453
Aktywa razem495 488427 846416 755454 347
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania383 493310 344295 796335 850
Zobowiązania długoterminowe192 22727 83724 84924 787
Zobowiązania krótkoterminowe191 266282 507270 947311 063
Kapitał własny111 995117 502120 959118 497
Kapitał zakładowy178 946178 946178 946178 946
Liczba akcji (tys. szt.)57 911,4957 911,4957 911,4957 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,932,032,092,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,09-0,060,04-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów551 363449 426353 171305 757
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 9505 4895 418-43 725
Zysk (strata) brutto-7 053-6 243-4 175-48 924
Zysk (strata) netto-8 876-7 406-5 533-46 857
Przepływy netto-2 2243 1559 7051 572
Przepływy netto z działalności operacyjnej-44 824-24 321-40 625-22 996
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 746-12 863-5 971-443
Przepływy netto z działalności finansowej52 34640 33956 30125 011
Aktywa razem495 488401 935327 177257 734
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania383 493280 705198 415256 177
Zobowiązania długoterminowe192 22723 25570 36251 603
Zobowiązania krótkoterminowe191 266257 450128 053204 574
Kapitał własny111 995121 230128 7621 557
Kapitał zakładowy178 946178 946178 94675 839
Liczba akcji (tys. szt.)57 911,4957 911,4957 911,4924 543,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,932,092,220,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,13-0,10-1,91
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDYAIQXX