Trwa ładowanie...
bDzkvpOZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów136156197396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3633067
Zysk (strata) brutto-3633067
Zysk (strata) netto-2943069
Przepływy netto-216-8-138
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1119-127
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-20-5-17-11
Aktywa razem25 60325 33925 25525 677
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 12222 83022 67323 202
Zobowiązania długoterminowe475488020 746
Zobowiązania krótkoterminowe22 64822 34222 6732 456
Kapitał własny2 4802 5092 5822 475
Kapitał zakładowy1 5001 5001 5001 500
Liczba akcji (tys. szt.)15 000,0015 000,0015 000,0015 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,170,170,170,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,000,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 7181 2632 844326
Zysk (strata) z działalności operacyjnej242283644113
Zysk (strata) brutto24229460176
Zysk (strata) netto19020450261
Przepływy netto-6-34028373
Przepływy netto z działalności operacyjnej129-4271 321-1 691
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19122-1450
Przepływy netto z działalności finansowej-116-35-1 1482 063
Aktywa razem25 67723 11710 29817 504
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 20220 8318 21615 925
Zobowiązania długoterminowe20 74618 6727 40214 669
Zobowiązania krótkoterminowe2 4562 1588141 256
Kapitał własny2 4752 2862 0811 579
Kapitał zakładowy1 5001 5001 5001 000
Liczba akcji (tys. szt.)15 000,0015 000,0015 000,0015 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,170,150,140,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,010,030,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDzkvpPH