Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów63147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-61-63
Zysk (strata) brutto-61-63
Zysk (strata) netto-61-63
Przepływy netto-8-6
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1237
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00
Przepływy netto z działalności finansowej115-12
Aktywa razem2 9532 925
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania344389
Zobowiązania długoterminowe166214
Zobowiązania krótkoterminowe178175
Kapitał własny2 6092 535
Kapitał zakładowy1 7591 599
Liczba akcji (tys. szt.)17 588,0015 990,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3786581 7181 263
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-229-170242283
Zysk (strata) brutto-176-183242294
Zysk (strata) netto-178-102190204
Przepływy netto-12939-6-340
Przepływy netto z działalności operacyjnej8814129-427
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-314-100-19122
Przepływy netto z działalności finansowej97125-116-35
Aktywa razem2 8692 97725 67723 117
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44837623 20220 831
Zobowiązania długoterminowe17822620 74618 672
Zobowiązania krótkoterminowe2701502 4562 158
Kapitał własny2 4212 6012 4752 286
Kapitał zakładowy1 5991 5991 5001 500
Liczba akcji (tys. szt.)15 990,0015 990,0015 000,0015 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,160,170,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,010,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)