Trwa ładowanie...
bEgXKemZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q12016Q42016Q32016Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 1359 1088 7907 802
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8506796591 813
Zysk (strata) brutto7685915561 718
Zysk (strata) netto6183924631 045
Przepływy netto-349331-457273
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1371 104-33-2 399
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2537-1 720122
Przepływy netto z działalności finansowej-215-1 3101 2961 667
Aktywa razem26 21324 10621 74220 665
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 75817 22816 19216 720
Zobowiązania długoterminowe2 4762 4072 519774
Zobowiązania krótkoterminowe16 28314 82013 67315 946
Kapitał własny6 8816 3055 0443 423
Kapitał zakładowy500500500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,381,261,010,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,120,080,090,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 5367 892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3492 002
Zysk (strata) brutto4 0221 987
Zysk (strata) netto2 8101 765
Przepływy netto145218
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 1551 179
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 8552 899
Przepływy netto z działalności finansowej844-3 860
Aktywa razem24 1064 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 2282 369
Zobowiązania długoterminowe2 407993
Zobowiązania krótkoterminowe14 8201 376
Kapitał własny6 3052 336
Kapitał zakładowy500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,260,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,560,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgXKenH