Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q42019Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów-4 2324 2324 0381 843
Zysk (strata) z działalności operacyjnej341-1 028-1 976-1 473
Zysk (strata) brutto207-1 228-1 270-1 546
Zysk (strata) netto-1 271-1 180-1 453-1 515
Przepływy netto1 173-769798-61
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 0234-4 581-1 741
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-12000
Przepływy netto z działalności finansowej2 208-7735 3791 680
Aktywa razem7 3029 2979 0595 240
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 76911 45713 7918 702
Zobowiązania długoterminowe77360359560
Zobowiązania krótkoterminowe8 22811 09713 4328 142
Kapitał własny-3 287-2 016-4 636-3 389
Kapitał zakładowy4 1503 2003 2003 200
Liczba akcji (tys. szt.)0,0032 000,0032 000,0032 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,06-0,14-0,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,04-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 9478 43710 081
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 895-9 713-5 447
Zysk (strata) brutto-6 228-9 824-7 870
Zysk (strata) netto-6 331-9 075-12 311
Przepływy netto796-188-1 020
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 808-4 380-3 477
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej141 800-102
Przepływy netto z działalności finansowej9 5902 3922 559
Aktywa razem9 0594 72511 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 7913 2286 272
Zobowiązania długoterminowe35900
Zobowiązania krótkoterminowe13 4323 2286 272
Kapitał własny-4 6361 4905 456
Kapitał zakładowy3 2002 6001 845
Liczba akcji (tys. szt.)32 000,0026 000,0018 449,46
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,140,060,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,20-0,35-0,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport