Trwa ładowanie...
bDSPvfNN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów173 863190 458170 050177 335
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-249 157135 540-164 06294 064
Zysk (strata) brutto-288 32995 204-192 44933 660
Zysk (strata) netto-249 22075 834-162 95410 717
Przepływy netto625 629-3 616-261 542129 756
Przepływy netto z działalności operacyjnej111 825147 49589 80996 796
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej125 182-91 586-105 687-62 540
Przepływy netto z działalności finansowej351 226-62 779-235 22669 957
Aktywa razem11 448 19811 089 13010 907 49411 581 060
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 952 7006 412 9326 352 6166 765 018
Zobowiązania długoterminowe5 880 9315 610 5794 819 9935 853 953
Zobowiązania krótkoterminowe1 071 769802 3531 532 623911 065
Kapitał własny4 419 1794 596 9294 493 0914 751 176
Kapitał zakładowy48 55648 55648 55648 556
Liczba akcji (tys. szt.)485 555,12485 555,12485 555,12485 555,12
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,109,479,259,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,510,16-0,340,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów711 706729 637656 040548 111
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-183 615545 512580 475942 556
Zysk (strata) brutto-351 914396 410452 402800 637
Zysk (strata) netto-325 623321 756389 399663 195
Przepływy netto490 227419 019-274 444-42 363
Przepływy netto z działalności operacyjnej445 925435 849375 982338 687
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-134 631-42 447-560 101-756 014
Przepływy netto z działalności finansowej123 17832 910-98 352407 012
Aktywa razem11 448 19810 743 09710 134 7759 103 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 952 7006 234 7855 745 3565 177 535
Zobowiązania długoterminowe5 880 9315 076 8474 957 7104 388 688
Zobowiązania krótkoterminowe1 071 7691 157 938787 646788 847
Kapitał własny4 419 1794 448 5234 367 7293 908 283
Kapitał zakładowy48 55648 55648 35447 031
Liczba akcji (tys. szt.)485 555,12485 555,12483 537,00470 303,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,109,169,038,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,670,660,811,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDSPvfOv