Trwa ładowanie...
bDzqZDvV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 2601 0051 0761 197
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4681523152
Zysk (strata) brutto684111-9134
Zysk (strata) netto628111-969
Przepływy netto-340403-1365
Przepływy netto z działalności operacyjnej369278-498-258
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000-385
Przepływy netto z działalności finansowej-709125362647
Aktywa razem13 03413 43512 67113 085
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 72212 75112 09712 503
Zobowiązania długoterminowe9 3419 5959 5759 584
Zobowiązania krótkoterminowe2 3813 1562 5222 918
Kapitał własny1 312684574583
Kapitał zakładowy6 6466 6466 6466 646
Liczba akcji (tys. szt.)66 458,2666 458,2666 458,2666 458,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,020,010,010,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 7385 8026 5216 765
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 16245273-180
Zysk (strata) brutto1 352-128429-912
Zysk (strata) netto1 262-242442-966
Przepływy netto635-6481-1 282
Przepływy netto z działalności operacyjnej-883-4821 093-2 191
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-647-739-919-163
Przepływy netto z działalności finansowej2 1651 157-931 072
Aktywa razem13 08512 36113 03612 956
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 50314 04114 27719 659
Zobowiązania długoterminowe9 58411 0797 333174
Zobowiązania krótkoterminowe2 9182 9616 94419 485
Kapitał własny583-1 679-1 240-6 703
Kapitał zakładowy6 6466 1466 1461 126
Liczba akcji (tys. szt.)66 458,2661 458,2661 458,2611 256,12
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,01-0,03-0,02-0,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,000,01-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDzqZDwD