Trwa ładowanie...
bDAaDUTF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów953976199609
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5727 8785 306-108
Zysk (strata) brutto2 5617 8275 294-175
Zysk (strata) netto2 0755 4574 776-194
Przepływy netto1 3943 166636-919
Przepływy netto z działalności operacyjnej179-141-379
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 4002 8021 041-310
Przepływy netto z działalności finansowej-7285-264-230
Aktywa razem25 21440 27718 94528 344
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 0326 0191 3995 669
Zobowiązania długoterminowe5041 0073301 306
Zobowiązania krótkoterminowe5285 0121 0694 363
Kapitał własny24 18226 33017 54615 407
Kapitał zakładowy1 20416 68616 68616 686
Liczba akcji (tys. szt.)602,158 343,108 343,108 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,163,162,101,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,450,650,57-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9351 3161 415370
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 771-4 035-3 583-2 699
Zysk (strata) brutto-2 819-4 148-3 648-2 732
Zysk (strata) netto-2 383-4 759-3 405-2 250
Przepływy netto192-1 060-2 372292
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 330194-5 784-1 213
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 506-2 1511 1981 719
Przepływy netto z działalności finansowej168972 214-214
Aktywa razem14 41927 24130 09725 181
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 6504 0142 8192 056
Zobowiązania długoterminowe3661 40781137
Zobowiązania krótkoterminowe1 2842 6072 0082 019
Kapitał własny12 76915 29119 47523 125
Kapitał zakładowy16 68616 68616 68616 686
Liczba akcji (tys. szt.)8 343,108 343,108 343,108 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,531,832,332,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,29-0,57-0,41-0,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDAaDUUn