Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4101 671520321
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 323-6 7794 911-1 767
Zysk (strata) brutto-2 450-7 7074 905-1 691
Zysk (strata) netto-2 070-2 8463 851-1 609
Przepływy netto-780-1 272-1 852-1 073
Przepływy netto z działalności operacyjnej-917-84-818-1 339
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej289-902502426
Przepływy netto z działalności finansowej-152-286-1 536-160
Aktywa razem30 15052 29129 35726 075
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 76110 4063 6494 218
Zobowiązania długoterminowe4 9356 5632 1861 189
Zobowiązania krótkoterminowe1 8263 8431 4633 029
Kapitał własny23 38931 44225 70821 857
Kapitał zakładowy1 2041 2041 2041 204
Liczba akcji (tys. szt.)602,15602,15602,15602,15
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)38,8452,2242,6936,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,44-4,736,39-2,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 7862 1539351 316
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 88712 638-2 771-4 035
Zysk (strata) brutto5 28511 306-2 819-4 148
Zysk (strata) netto4 8588 906-2 383-4 759
Przepływy netto-3 4524 322192-1 060
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 899-444-1 330194
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 4864 9671 506-2 151
Przepływy netto z działalności finansowej-2 039-20116897
Aktywa razem33 91225 31314 41927 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 4533 2681 6504 014
Zobowiązania długoterminowe5 3079673661 407
Zobowiązania krótkoterminowe3 1462 3011 2842 607
Kapitał własny25 45922 04612 76915 291
Kapitał zakładowy1 2041 20416 68616 686
Liczba akcji (tys. szt.)602,15602,158 343,108 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)42,2836,611,531,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,0714,79-0,29-0,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport