Trwa ładowanie...
bDJDfPOZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów953976199609
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5727 8785 306-108
Zysk (strata) brutto2 5617 8275 294-175
Zysk (strata) netto2 0755 4574 776-194
Przepływy netto1 3943 166636-919
Przepływy netto z działalności operacyjnej179-141-379
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 4002 8021 041-310
Przepływy netto z działalności finansowej-7285-264-230
Aktywa razem25 21440 27718 94528 344
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 0326 0191 3995 669
Zobowiązania długoterminowe5041 0073301 306
Zobowiązania krótkoterminowe5285 0121 0694 363
Kapitał własny24 18226 33017 54615 407
Kapitał zakładowy1 20416 68616 68616 686
Liczba akcji (tys. szt.)602,158 343,108 343,108 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,163,162,101,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,450,650,57-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 7461 3161 415710
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-407-4 035-3 583-2 363
Zysk (strata) brutto-613-4 148-3 648-2 397
Zysk (strata) netto-741-4 759-3 405-2 537
Przepływy netto389-1 060-2 372-1 402
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 322194-5 784-2 109
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 334-2 1511 1981 002
Przepływy netto z działalności finansowej3778972 214-295
Aktywa razem28 34427 24130 09732 128
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 6694 0142 8191 815
Zobowiązania długoterminowe1 3061 40781153
Zobowiązania krótkoterminowe4 3632 6072 0081 762
Kapitał własny15 40715 29119 47523 488
Kapitał zakładowy16 68616 68616 68616 686
Liczba akcji (tys. szt.)8 343,108 343,108 343,108 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,851,832,332,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,09-0,57-0,41-0,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDJDfPPH