Trwa ładowanie...
bDHUbEGJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów35 72032 13730 09632 462
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 8351 098607711
Zysk (strata) brutto2 448970528303
Zysk (strata) netto1 808618285200
Przepływy netto4931 357-1 9863 117
Przepływy netto z działalności operacyjnej1513 005-1 6594 869
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-278-382-408-284
Przepływy netto z działalności finansowej621-1 26681-1 469
Aktywa razem53 18151 14849 16150 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania31 77931 80129 57031 232
Zobowiązania długoterminowe2 0441 9252 0082 137
Zobowiązania krótkoterminowe29 73529 87627 56229 095
Kapitał własny19 71217 90418 31018 025
Kapitał zakładowy787787787787
Liczba akcji (tys. szt.)7 874,347 874,347 874,347 874,34
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,502,272,332,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,230,080,040,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów130 415123 026115 728108 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2522 4792 1454 413
Zysk (strata) brutto4 2482 0981 6423 772
Zysk (strata) netto2 9111 4221 1672 607
Przepływy netto2 9818561 195-284
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 3662 8533 410696
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 352-1 647-447-1 950
Przepływy netto z działalności finansowej-2 033-350-1 768971
Aktywa razem53 18148 14643 34742 937
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania31 77928 67424 50524 003
Zobowiązania długoterminowe2 0442 5043 0133 470
Zobowiązania krótkoterminowe29 73526 17021 49120 533
Kapitał własny19 71218 35817 95918 178
Kapitał zakładowy787821821833
Liczba akcji (tys. szt.)7 874,348 214,348 214,348 330,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,502,232,192,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,370,170,140,31
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDHUbEHr