Trwa ładowanie...
bEiTQZgB

Notowania

Europejski Fundusz Energii SA (EFE)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 0582 6373 0952 617
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-52-368-314-537
Zysk (strata) brutto-196-498-556-749
Zysk (strata) netto-222-402-614-733
Przepływy netto-133389-430-348
Przepływy netto z działalności operacyjnej232268-4071 181
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-368254-57-1 501
Przepływy netto z działalności finansowej3-13434-29
Aktywa razem51 65351 69649 51851 827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 6135 4724 6694 660
Zobowiązania długoterminowe436750852
Zobowiązania krótkoterminowe5 5704 7974 6693 808
Kapitał własny31 60631 82235 25032 838
Kapitał zakładowy32 73932 73932 73932 739
Liczba akcji (tys. szt.)32 739,4732 739,4732 739,4732 739,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,960,971,081,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,02-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 88712 79717 48614 250
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 461-3 154-2 260-2 453
Zysk (strata) brutto-5 761-2 822-3 614-3 643
Zysk (strata) netto-4 913-1 800-4 018-3 561
Przepływy netto245118-36346
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 509-974-1 530-234
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 590-1 518327-12 724
Przepływy netto z działalności finansowej-1 6742 61084013 004
Aktywa razem51 82749 94768 11874 027
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 6604 9496 81910 081
Zobowiązania długoterminowe8525193 2794 790
Zobowiązania krótkoterminowe3 8084 4303 5405 291
Kapitał własny32 83837 97354 06357 650
Kapitał zakładowy32 73928 43928 43927 439
Liczba akcji (tys. szt.)32 739,4728 439,4728 439,4727 439,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,001,331,902,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,06-0,14-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiTQZhj