Trwa ładowanie...
bDJeXYBN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 2331 1761 428930
Zysk (strata) z działalności operacyjnej95-93279-137
Zysk (strata) brutto107-96274-141
Zysk (strata) netto113-108278-129
Przepływy netto-9-5815523
Przepływy netto z działalności operacyjnej83-5615732
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-95-1-3-10
Przepływy netto z działalności finansowej3-110
Aktywa razem1 5211 5401 6611 383
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania232288314309
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe232288314309
Kapitał własny1 2501 2061 3141 037
Kapitał zakładowy686686686686
Liczba akcji (tys. szt.)6 858,916 858,916 858,916 858,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,180,180,190,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,020,04-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 7673 8553 9103 170
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14394228142
Zysk (strata) brutto14595221134
Zysk (strata) netto15397241235
Przepływy netto110-384375-81
Przepływy netto z działalności operacyjnej216-407571-14
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-109-24-202-14
Przepływy netto z działalności finansowej3475-53
Aktywa razem1 5211 6251 5611 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania232410420433
Zobowiązania długoterminowe0044
Zobowiązania krótkoterminowe232410416429
Kapitał własny1 2501 1661 083898
Kapitał zakładowy686686626626
Liczba akcji (tys. szt.)6 858,916 858,916 858,916 258,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,180,170,160,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,010,040,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDJeXYCv