Trwa ładowanie...
bEJvvWDF
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 6815 2464 7089 013
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 619-212-621 420
Zysk (strata) brutto1 605-199-611 410
Zysk (strata) netto1 422-199-461 138
Przepływy netto-638349-5891 014
Przepływy netto z działalności operacyjnej-125534-5721 069
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27-2629-19
Przepływy netto z działalności finansowej-48677-26-36
Aktywa razem21 38520 56818 36120 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 5577 1624 7566 620
Zobowiązania długoterminowe1 7621 8541 7881 687
Zobowiązania krótkoterminowe4 7955 3082 9684 933
Kapitał własny14 82813 40613 60513 651
Kapitał zakładowy798798798798
Liczba akcji (tys. szt.)3 800,003 800,003 800,003 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,903,533,583,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,37-0,05-0,010,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 32627 68127 63128 764
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1181 0481 1891 663
Zysk (strata) brutto2 0939411 0521 562
Zysk (strata) netto1 6636888101 202
Przepływy netto2 827204-164659
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 2192 7601531 960
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-376-80-642-590
Przepływy netto z działalności finansowej984-2 476325-711
Aktywa razem18 36116 66818 18817 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 7564 7256 9346 865
Zobowiązania długoterminowe1 7881 6351 5773 029
Zobowiązania krótkoterminowe2 9683 0905 3573 836
Kapitał własny13 60511 94211 25410 445
Kapitał zakładowy798798798798
Liczba akcji (tys. szt.)3 800,003 800,003 800,003 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,583,142,962,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,440,180,210,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEJvvWEn