Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 19317
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-731-178
Zysk (strata) brutto-867-183
Zysk (strata) netto-867-183
Przepływy netto403346
Przepływy netto z działalności operacyjnej-268390
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00
Przepływy netto z działalności finansowej672-44
Aktywa razem33 9832 043
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 283465
Zobowiązania długoterminowe2 049155
Zobowiązania krótkoterminowe9 235310
Kapitał własny22 7001 578
Kapitał zakładowy5 522966
Liczba akcji (tys. szt.)55 220,039 663,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,410,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów672101 7243 961
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 809-919-1 793450
Zysk (strata) brutto-1 812-882-1 736514
Zysk (strata) netto-1 812-883-1 703405
Przepływy netto-305360-606305
Przepływy netto z działalności operacyjnej-843-1 206391938
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej715-577-797-1 113
Przepływy netto z działalności finansowej-1772 143-200480
Aktywa razem5742 7691 5093 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4628459321 433
Zobowiązania długoterminowe69232309152
Zobowiązania krótkoterminowe3926136231 282
Kapitał własny1131 9245772 280
Kapitał zakładowy966966400400
Liczba akcji (tys. szt.)9 663,479 663,474 000,004 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,200,140,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,19-0,09-0,430,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)