Trwa ładowanie...
bELiMgOJ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 74712 08012 15718 650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej476105-2 0223 651
Zysk (strata) brutto43363-2 0813 622
Zysk (strata) netto663138-1 7762 795
Przepływy netto-132 0133 533-2 619
Przepływy netto z działalności operacyjnej3032 2314 286-2 527
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-13111-44647
Przepływy netto z działalności finansowej-303-329-307-139
Aktywa razem44 33541 66838 91341 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 52315 51412 90214 071
Zobowiązania długoterminowe1 4181 6621 7511 658
Zobowiązania krótkoterminowe16 10513 85211 15112 413
Kapitał własny26 83026 16726 02927 640
Kapitał zakładowy1 1001 1001 1001 100
Liczba akcji (tys. szt.)11 000,0011 000,0011 000,0011 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,442,382,372,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,01-0,160,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 71368 61971 12857 672
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5796 9492 217-108
Zysk (strata) brutto1 4426 7941 985-282
Zysk (strata) netto9015 2531 784-554
Przepływy netto5 6186 459-3 346-10 275
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 8867 517-401-8 782
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej646774-149-2 401
Przepływy netto z działalności finansowej-914-1 832-2 675908
Aktywa razem38 91335 80444 88145 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 90210 85525 21827 650
Zobowiązania długoterminowe1 7511 7332 3572 560
Zobowiązania krótkoterminowe11 1519 12222 86125 090
Kapitał własny26 02924 96319 66517 895
Kapitał zakładowy1 1001 1001 1001 100
Liczba akcji (tys. szt.)11 000,0011 000,0011 000,0011 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,372,271,791,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,480,16-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bELiMgPr