Trwa ładowanie...
bEKgZcfF
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 761 0006 745 0007 052 0005 632 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 674 0002 164 000829 000672 000
Zysk (strata) brutto2 767 0001 862 000877 000772 000
Zysk (strata) netto2 359 0001 366 000626 000472 000
Przepływy netto-289 000-916 0001 350 000-835 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 390 000927 0002 402 0001 323 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-853 000-714 000-986 000-850 000
Przepływy netto z działalności finansowej-826 000-1 129 000-66 000-1 308 000
Aktywa razem45 055 00043 812 00042 780 00041 716 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 188 00022 321 00021 699 00020 687 000
Zobowiązania długoterminowe12 148 00013 184 00013 792 00013 921 000
Zobowiązania krótkoterminowe8 629 0009 137 0007 902 0006 762 000
Kapitał własny23 780 00021 403 00020 992 00020 939 000
Kapitał zakładowy2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Liczba akcji (tys. szt.)200 000,00200 000,00200 000,00200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)118,90107,02104,96104,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)11,796,833,132,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 632 00022 723 00020 526 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 784 0002 650 0003 227 000
Zysk (strata) brutto2 756 0002 122 0002 466 000
Zysk (strata) netto1 800 0001 421 0001 657 000
Przepływy netto1 447 00097 000353 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 656 0005 048 0003 826 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 661 000-3 643 000-3 539 000
Przepływy netto z działalności finansowej-548 000-1 308 00066 000
Aktywa razem42 780 00039 409 00037 237 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 699 00019 207 00018 012 000
Zobowiązania długoterminowe13 792 00013 171 00012 147 000
Zobowiązania krótkoterminowe7 902 0006 036 0005 865 000
Kapitał własny20 992 00020 110 00019 133 000
Kapitał zakładowy2 000 0002 000 0002 000 000
Liczba akcji (tys. szt.)200 000,00200 000,00200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)104,96100,5595,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)9,007,118,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKgZcgn