Trwa ładowanie...
bDXTZPRx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów339 767200 127207 053397 058
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 300-28 1401 690164 241
Zysk (strata) brutto17 696-28 3973 124165 345
Zysk (strata) netto13 721-23 7841 678132 320
Przepływy netto8 373-1 323-304 082294 921
Przepływy netto z działalności operacyjnej59 37441 528-288 834342 318
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-59 155-42 708-15 138-45 039
Przepływy netto z działalności finansowej8 154-143-110-2 358
Aktywa razem2 854 3132 629 8672 642 3582 838 119
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 168 585957 214946 1031 143 764
Zobowiązania długoterminowe660 926652 151677 101690 988
Zobowiązania krótkoterminowe507 659305 063269 002452 776
Kapitał własny1 679 5421 666 5881 690 3721 689 022
Kapitał zakładowy252 503252 503252 503252 503
Liczba akcji (tys. szt.)14 900,0014 900,0014 900,0014 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)112,72111,85113,45113,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,92-1,600,118,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 183 4411 092 489965 8481 014 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej157 091104 01413 030165 114
Zysk (strata) brutto157 768106 45015 110164 544
Zysk (strata) netto123 93582 9177 577131 225
Przepływy netto-2 111-2 7412 065135 884
Przepływy netto z działalności operacyjnej154 386189 273191 244330 881
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-162 040-164 753-124 306-77 548
Przepływy netto z działalności finansowej5 543-27 261-64 873-117 449
Aktywa razem2 854 3132 586 6052 396 4442 317 112
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 168 5851 025 552918 728820 525
Zobowiązania długoterminowe660 926703 766666 629560 281
Zobowiązania krótkoterminowe507 659321 786252 099260 244
Kapitał własny1 679 5421 556 8681 474 4411 492 425
Kapitał zakładowy252 503252 503252 503252 503
Liczba akcji (tys. szt.)14 900,0014 900,0014 900,0014 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)112,72104,4998,96100,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,325,570,518,81
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXTZPSf