Trwa ładowanie...
bEiKAGwR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2015Q42015Q32015Q22015Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 0498 7786 9027 236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-201649-1 664-84
Zysk (strata) brutto-938-435-1 490-889
Zysk (strata) netto-889-616-1 57848
Przepływy netto1 100377157-206
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 872-1 601-833550
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 276-45-17-47
Przepływy netto z działalności finansowej1 6952 0231 008-708
Aktywa razem58 27964 01960 77464 780
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 28546 93443 57446 788
Zobowiązania długoterminowe26 93434 10316 97017 315
Zobowiązania krótkoterminowe16 35212 83226 60329 473
Kapitał własny14 99417 08517 20017 992
Kapitał zakładowy27 33727 33724 33724 337
Liczba akcji (tys. szt.)22 780,5622 780,5620 280,7520 280,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,660,750,850,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,03-0,080,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 96534 77335 65450 812
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 3002 733501-15 351
Zysk (strata) brutto-3 751-1 538-3 452-19 698
Zysk (strata) netto-3 035-1 205-4 134-18 046
Przepływy netto1 428-495161476
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 756-1 084-1 662-10 825
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 167-664-2709 517
Przepływy netto z działalności finansowej4 0171 2532 0931 784
Aktywa razem58 27966 03464 97972 880
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 28548 86546 65763 921
Zobowiązania długoterminowe26 93421 38216 74221 161
Zobowiązania krótkoterminowe16 35227 48329 91542 760
Kapitał własny14 99417 16918 3228 959
Kapitał zakładowy27 33724 33724 33723 931
Liczba akcji (tys. szt.)22 780,5620 280,7520 280,5119 942,81
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,660,850,900,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,13-0,06-0,20-0,91
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport
bEiKAGxz