Trwa ładowanie...
bEqCdBPF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3811 3541 2761 368
Zysk (strata) z działalności operacyjnej291504304556
Zysk (strata) brutto91223111228
Zysk (strata) netto89221110226
Przepływy netto108-2432-588
Przepływy netto z działalności operacyjnej280-401 450753
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7-10-100
Przepływy netto z działalności finansowej-16526-1 407-1 341
Aktywa razem15 89215 33515 22615 431
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 68710 38110 30110 615
Zobowiązania długoterminowe3 8123 3443 7552 672
Zobowiązania krótkoterminowe6 8757 0376 5467 943
Kapitał własny5 1464 8944 8654 755
Kapitał zakładowy988988988988
Liczba akcji (tys. szt.)9 882,009 882,009 882,009 882,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,520,490,490,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,020,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 5558 0237 2566 117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5451 4661 6941 379
Zysk (strata) brutto3964751 3071 113
Zysk (strata) netto5402741 063871
Przepływy netto-549-1 2311 225275
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 083-2 908-1 182-838
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-25142-125-385
Przepływy netto z działalności finansowej-2 6081 5352 5321 498
Aktywa razem15 33515 85712 95411 106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 38111 2457 7268 741
Zobowiązania długoterminowe3 3442 3731 3454 725
Zobowiązania krótkoterminowe7 0378 8716 3814 015
Kapitał własny4 8944 5535 1682 306
Kapitał zakładowy988988988494
Liczba akcji (tys. szt.)9 882,009 882,009 882,004 941,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,490,460,520,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,030,110,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEqCdBQn