Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0415384341 320
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-45122-387-645
Zysk (strata) brutto-550-95-556-804
Zysk (strata) netto-550-95-211-804
Przepływy netto-110828-13
Przepływy netto z działalności operacyjnej263330185-490
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-62001 008
Przepływy netto z działalności finansowej-312-248-177-531
Aktywa razem33 86633 82034 67036 046
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 39025 46226 25525 437
Zobowiązania długoterminowe18 04513 29318 10312 733
Zobowiązania krótkoterminowe8 34512 1698 15112 704
Kapitał własny7 4768 3588 41510 609
Kapitał zakładowy16 86716 86716 86716 881
Liczba akcji (tys. szt.)168 665,62168 665,62168 665,62168 665,62
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,040,050,050,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 5451 5795 3552 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 941-1 6311 463-694
Zysk (strata) brutto-3 0545 071887-694
Zysk (strata) netto-2 8265 246834-694
Przepływy netto-8 3807 968314119
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1888 0406 911-2 442
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 64393-21 294-2 933
Przepływy netto z działalności finansowej-1 549-16514 6975 494
Aktywa razem34 67038 23535 3056 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 25525 05424 516242
Zobowiązania długoterminowe18 10312 76314 89736
Zobowiązania krótkoterminowe8 15112 2919 618205
Kapitał własny8 41513 18110 7906 375
Kapitał zakładowy16 86716 88116 35912 623
Liczba akcji (tys. szt.)168 665,62168 665,62163 592,69126 226,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,080,070,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,030,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)