Trwa ładowanie...
bEKniTqt
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów233 536176 438119 786103 600
Zysk (strata) z działalności operacyjnej42 80523 74713 3876 474
Zysk (strata) brutto42 15623 46913 6807 112
Zysk (strata) netto34 10618 97411 3245 719
Przepływy netto-26 87814 241-22 83126 490
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7 3645 210-20 41120 839
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 900-2 416-6 472-5 424
Przepływy netto z działalności finansowej-12 61411 4474 05211 075
Aktywa razem417 109388 681311 399313 011
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania183 338182 408124 100137 097
Zobowiązania długoterminowe40 99539 72441 05637 489
Zobowiązania krótkoterminowe142 343142 68483 04499 608
Kapitał własny233 771206 273187 299175 914
Kapitał zakładowy1 3211 3211 3211 321
Liczba akcji (tys. szt.)6 607,496 607,496 607,496 607,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)35,3831,2228,3526,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,162,871,710,87
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów428 485438 867428 697375 023
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 23833 92534 87728 650
Zysk (strata) brutto33 13431 65734 63026 055
Zysk (strata) netto26 95325 41027 90120 715
Przepływy netto8 6693 304-9 91311 578
Przepływy netto z działalności operacyjnej36 08820 44113 5322 629
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-18 958-13 773-32 752-21 936
Przepływy netto z działalności finansowej-8 461-3 3649 30730 885
Aktywa razem311 399286 167258 314204 554
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 100125 883117 74889 336
Zobowiązania długoterminowe41 05637 13237 53331 993
Zobowiązania krótkoterminowe83 04488 75180 21557 343
Kapitał własny187 299160 284140 566115 218
Kapitał zakładowy1 3211 3211 3211 321
Liczba akcji (tys. szt.)6 607,496 607,496 607,496 607,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)28,3524,2621,2717,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,083,854,223,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKniTrb