Trwa ładowanie...
bEiulvKJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów197298300101
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-142-174-156-152
Zysk (strata) brutto1 826-131-144-255
Zysk (strata) netto1 468-131-142-258
Przepływy netto-4782 217757-96
Przepływy netto z działalności operacyjnej-269-189-65-122
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-179-787980
Przepływy netto z działalności finansowej-302 4842426
Aktywa razem6 6585 7633 0383 044
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 5093 0702 7162 583
Zobowiązania długoterminowe4062312139
Zobowiązania krótkoterminowe2 1033 0472 7042 444
Kapitał własny3 9532 485117259
Kapitał zakładowy145120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 446,261 196,261 196,261 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,732,080,100,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,01-0,11-0,12-0,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8968572 5173 092
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-624-579-1 400-2 716
Zysk (strata) brutto1 295-2 387586-3 020
Zysk (strata) netto936-2 235753-3 596
Przepływy netto2 411109-1 087963
Przepływy netto z działalności operacyjnej-635-362-7881 411
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5410-882-194
Przepływy netto z działalności finansowej2 505471583-254
Aktywa razem6 6583 3225 9204 636
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 5092 6062 9693 302
Zobowiązania długoterminowe4061561 669163
Zobowiązania krótkoterminowe2 1032 4501 3003 139
Kapitał własny3 9535172 6431 220
Kapitał zakładowy145120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 446,261 196,261 196,261 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,730,432,211,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,65-1,870,63-3,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiulvLr