Trwa ładowanie...
bFenwUdN
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 28212 62712 95612 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 2553016671 410
Zysk (strata) brutto1 5072775581 659
Zysk (strata) netto1 1163074091 295
Przepływy netto-1 481-1 050-5 0593 244
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 045-795-2 6263 129
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-256-46-2 199320
Przepływy netto z działalności finansowej-181-209-234-205
Aktywa razem30 80430 33531 12332 126
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 53910 1879 67511 087
Zobowiązania długoterminowe1 4251 2581 4641 741
Zobowiązania krótkoterminowe8 1148 9298 2109 346
Kapitał własny21 26520 14821 44821 039
Kapitał zakładowy699699699699
Liczba akcji (tys. szt.)6 986,986 986,986 986,986 986,98
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,042,883,073,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,160,040,060,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 57943 43031 84926 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 5976 3283 1792 054
Zysk (strata) brutto5 9366 0703 1461 533
Zysk (strata) netto4 7664 7642 4631 132
Przepływy netto7 8232 4121 9831 093
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 8465 7013 0961 670
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-863-358-1 307-956
Przepływy netto z działalności finansowej-1 161-2 932195379
Aktywa razem32 12626 08720 63514 654
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 0879 8148 9865 329
Zobowiązania długoterminowe1 7411 9491 346300
Zobowiązania krótkoterminowe9 3467 8657 6405 029
Kapitał własny21 03916 27311 6499 325
Kapitał zakładowy699699699699
Liczba akcji (tys. szt.)6 986,986 986,986 986,986 986,98
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,012,331,671,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,680,680,350,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bFenwUev