Trwa ładowanie...
bDzxbLlx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów35 67139 86252 78845 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5691 5383 635-419
Zysk (strata) brutto1 2881 3503 079-694
Zysk (strata) netto1 0621 0082 472-1 172
Przepływy netto268-152-245427
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 5122 7282 8683 923
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 845-1 613-3 504-8 791
Przepływy netto z działalności finansowej1 601-1 2673915 295
Aktywa razem158 108156 145159 806173 627
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania78 51275 29979 96893 639
Zobowiązania długoterminowe34 57034 20235 05139 351
Zobowiązania krótkoterminowe43 94241 09744 91754 288
Kapitał własny79 59680 84679 83879 988
Kapitał zakładowy27 75027 75027 75027 750
Liczba akcji (tys. szt.)9 250,079 250,079 250,079 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,618,748,638,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,120,110,27-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów165 588154 017144 872112 385
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 9118 3207 1827 127
Zysk (strata) brutto5 5307 3076 1066 271
Zysk (strata) netto3 8035 8054 8024 966
Przepływy netto364-1 096539-69
Przepływy netto z działalności operacyjnej16 06214 0377 71614 922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 945-15 843-3 860-8 017
Przepływy netto z działalności finansowej12 247710-3 317-6 974
Aktywa razem173 627145 460137 208120 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania93 63966 96261 90351 032
Zobowiązania długoterminowe39 35121 68620 43223 002
Zobowiązania krótkoterminowe54 28845 27641 47128 030
Kapitał własny79 98878 49875 30569 223
Kapitał zakładowy27 75027 75027 75027 750
Liczba akcji (tys. szt.)9 250,079 250,079 250,079 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,658,498,147,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,410,630,520,54
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDzxbLmf