Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów136 919128 616125 647104 847
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 80110 20511 88911 139
Zysk (strata) brutto9 3569 65511 54510 232
Zysk (strata) netto6 7396 6218 6977 732
Przepływy netto-5 942-668-4 3066 627
Przepływy netto z działalności operacyjnej-63 892-4 8037 487
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 216-11 374-3 141-4 364
Przepływy netto z działalności finansowej-7 1526 8143 6383 504
Aktywa razem430 713408 504398 085370 555
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania239 016220 635215 233192 919
Zobowiązania długoterminowe97 528100 25093 86381 988
Zobowiązania krótkoterminowe141 488120 385121 370110 931
Kapitał własny184 676180 338174 792170 646
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,7911,5211,1610,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,430,420,560,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów496 029217 471237 532244 533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 03419 39516 12614 597
Zysk (strata) brutto40 78821 8587 76417 151
Zysk (strata) netto29 78918 1425 11513 102
Przepływy netto-4 289867-214-675
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 57031 52937 5594 625
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17 663-9 129-5 453-3 169
Przepływy netto z działalności finansowej6 804-21 533-32 320-2 176
Aktywa razem430 713250 685251 299299 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania239 016120 309134 608164 390
Zobowiązania długoterminowe97 52856 27465 61897 155
Zobowiązania krótkoterminowe141 48864 03568 99067 235
Kapitał własny184 676130 376116 691134 914
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,798,337,458,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,901,160,330,84
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport