Trwa ładowanie...
bDYAKkRN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 862104 35692 106101 623
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 91912 94010 6298 211
Zysk (strata) brutto10 21211 68210 4076 380
Zysk (strata) netto7 8448 7827 8965 839
Przepływy netto-3 0976 74810 937-101
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 3237 73513 71318 817
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 968-1 716-1 933-5 929
Przepływy netto z działalności finansowej-9 442707-1 083-13 484
Aktywa razem330 841338 465362 584354 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania163 534181 789183 334182 241
Zobowiązania długoterminowe77 11973 27866 36780 551
Zobowiązania krótkoterminowe86 415108 511116 967101 690
Kapitał własny161 248151 411173 175166 964
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,309,6711,0610,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,500,560,500,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów396 066244 533202 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 33114 59710 606
Zysk (strata) brutto31 17217 15110 054
Zysk (strata) netto23 20713 1027 373
Przepływy netto-769-675-207
Przepływy netto z działalności operacyjnej44 6734 6254 877
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 471-3 1695 014
Przepływy netto z działalności finansowej-30 870-2 176-9 087
Aktywa razem354 449299 304276 696
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania182 241164 390154 884
Zobowiązania długoterminowe80 55197 15546 802
Zobowiązania krótkoterminowe101 69067 235108 082
Kapitał własny166 964134 914121 812
Kapitał zakładowy3 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,668,627,78
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,480,840,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDYAKkSv