Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów78 623128 61676 04861 904
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 42110 2057 1206 002
Zysk (strata) brutto4 4189 65512 0966 480
Zysk (strata) netto3 3256 62110 7155 670
Przepływy netto-495-668151-143
Przepływy netto z działalności operacyjnej7493 892-8 794-2 622
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej180-11 3743 908-1 634
Przepływy netto z działalności finansowej-1 4246 8145 0374 113
Aktywa razem314 523408 504286 458264 845
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania168 844220 635148 679128 860
Zobowiązania długoterminowe86 864100 25078 38965 201
Zobowiązania krótkoterminowe81 980120 38570 29063 659
Kapitał własny145 679180 338137 779135 985
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,3011,528,808,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,210,420,680,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów496 029386 186396 066370 919
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 03437 96733 56124 951
Zysk (strata) brutto40 78835 05129 40221 021
Zysk (strata) netto29 78926 85321 56514 964
Przepływy netto-4 28911 474-769859
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 57044 85143 95113 998
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17 663-12 516-11 555-9 600
Przepływy netto z działalności finansowej6 804-20 861-33 165-3 584
Aktywa razem430 713346 806321 890345 750
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania239 016175 463175 563196 723
Zobowiązania długoterminowe97 52876 53972 84998 102
Zobowiązania krótkoterminowe141 48898 924102 71498 621
Kapitał własny184 676164 740141 562144 829
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,7910,529,049,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,901,721,380,96
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport