Trwa ładowanie...
bEgAeQPp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 688262 880115 17313 189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 81647 65130 5776 913
Zysk (strata) brutto8 48048 38431 7016 780
Zysk (strata) netto8 12837 33425 7595 569
Przepływy netto35 443-143 099-4 356-15 524
Przepływy netto z działalności operacyjnej119 746-97 544-10 85616 697
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej684-7 13420 376-17 887
Przepływy netto z działalności finansowej-84 987-38 421-13 876-14 334
Aktywa razem1 390 9051 313 8911 456 8801 408 182
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania826 188757 302937 625907 605
Zobowiązania długoterminowe211 952259 296195 518238 292
Zobowiązania krótkoterminowe614 236498 006742 107669 313
Kapitał własny564 717556 589519 255500 577
Kapitał zakładowy41 65341 65341 65341 653
Liczba akcji (tys. szt.)41 652,8541 652,8541 652,8541 652,85
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,5613,3612,4712,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,200,900,620,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów431 385290 784266 129185 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej89 57290 52445 04536 419
Zysk (strata) brutto99 76389 65255 90721 901
Zysk (strata) netto80 44569 88747 30938 210
Przepływy netto14 78922 596-75 01635 734
Przepływy netto z działalności operacyjnej-48 753-26 922-24 912-53 236
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej123 66244 977-55 922-37 864
Przepływy netto z działalności finansowej-60 1204 5415 818126 834
Aktywa razem1 313 8911 274 909971 566893 433
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania757 302791 684558 228527 404
Zobowiązania długoterminowe259 296326 325282 041302 492
Zobowiązania krótkoterminowe498 006465 359276 187224 912
Kapitał własny556 589483 225413 338366 029
Kapitał zakładowy41 65341 65341 65341 653
Liczba akcji (tys. szt.)41 652,8541 652,8541 652,8541 652,85
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,3611,609,928,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,931,681,140,92
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgAeQPX