Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2002Q12001Q42001Q32001Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 70430 16321 02020 876
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-744-326928622
Zysk (strata) brutto4191 1892 3621 873
Zysk (strata) netto2841 4071 8511 117
Przepływy netto-1603 267-1 1219 576
Przepływy netto z działalności operacyjnej233 976-4799 970
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-167-490-520-267
Przepływy netto z działalności finansowej-16-219-122-127
Aktywa razem74 79776 86275 33572 704
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 83216 18116 06115 281
Zobowiązania długoterminowe4521 2721 6911 847
Zobowiązania krótkoterminowe13 38014 90914 37013 434
Kapitał własny60 96560 68159 27457 423
Kapitał zakładowy20 00020 00020 00020 000
Liczba akcji (tys. szt.)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

200120001999
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 609112 736137 021
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0782 0436 879
Zysk (strata) brutto7 3976 79010 318
Zysk (strata) netto5 6844 5477 155
Przepływy netto20 415-10 8409 893
Przepływy netto z działalności operacyjnej22 914-9 57620 289
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 998-712-2 820
Przepływy netto z działalności finansowej-501-552-7 576
Aktywa razem76 86277 60066 356
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 18122 60315 906
Zobowiązania długoterminowe1 2722 0732 789
Zobowiązania krótkoterminowe14 90920 53013 117
Kapitał własny60 68154 99750 450
Kapitał zakładowy20 00020 00020 000
Liczba akcji (tys. szt.)0,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)