Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q22021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów423 287251 672246 437148 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 7612 2465 779-348
Zysk (strata) brutto9 72216213 54131
Zysk (strata) netto3 7819906 26024
Przepływy netto36 23351 65828 317-81 284
Przepływy netto z działalności operacyjnej56 20053 19630 614-7 907
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 1831 891-505-1 851
Przepływy netto z działalności finansowej-14 784-3 429-1 792-71 526
Aktywa razem922 151794 088700 669681 062
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania841 440768 109675 680662 333
Zobowiązania długoterminowe100 40697 213107 677223 363
Zobowiązania krótkoterminowe741 034670 896568 003438 970
Kapitał własny58 34025 97924 98918 729
Kapitał zakładowy44 80144 80144 80144 801
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,921,301,250,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,190,050,310,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 305 0301 365 4811 269 5341 013 332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 90533 91210 022-24 626
Zysk (strata) brutto35 41811 9938 056-36 747
Zysk (strata) netto14 9965 825-794-42 775
Przepływy netto57 472-90 394119 17058 087
Przepływy netto z działalności operacyjnej158 566-5 174112 42929 340
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 973-6 23435 160-3 831
Przepływy netto z działalności finansowej-91 121-78 986-28 41932 578
Aktywa razem922 151963 1641 035 8841 007 251
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania841 440906 901985 976957 606
Zobowiązania długoterminowe100 406112 268103 567296 348
Zobowiązania krótkoterminowe741 034794 633882 409661 258
Kapitał własny58 34043 09140 14040 816
Kapitał zakładowy44 80144 80144 80144 801
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,922,152,012,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,750,29-0,04-2,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport