Trwa ładowanie...
bDXTwigl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów610511129327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-267-1 473-739-5 090
Zysk (strata) brutto-502-1 859-747-2 432
Zysk (strata) netto-465-1 841-869-2 404
Przepływy netto-236-7617762
Przepływy netto z działalności operacyjnej-891731-298-6 467
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-15-2-52
Przepływy netto z działalności finansowej655-7924776 581
Aktywa razem15 05814 19515 16813 475
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 12813 35415 39312 915
Zobowiązania długoterminowe3 4913 4863 4891 386
Zobowiązania krótkoterminowe10 6379 86811 90411 529
Kapitał własny-2 650-2 256-1 507-207
Kapitał zakładowy38222 92322 92322 923
Liczba akcji (tys. szt.)3 820,50229 230,00229 230,00229 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,69-0,01-0,01-0,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,01-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5774 9303 0675 739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 039106-2 269-4 265
Zysk (strata) brutto-12 571-2 318-2 315-12 701
Zysk (strata) netto-12 321-2 194-1 754-12 270
Przepływy netto-4755933-79
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7 698322-84110
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-623 281-281 957
Przepływy netto z działalności finansowej7 285-3 010872-2 046
Aktywa razem13 47529 97230 49627 658
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 91518 74417 14914 209
Zobowiązania długoterminowe1 3862 8573 0401 720
Zobowiązania krótkoterminowe11 52915 88714 10912 489
Kapitał własny-20711 22813 34713 449
Kapitał zakładowy22 92322 92322 92322 923
Liczba akcji (tys. szt.)229 230,00229 230,00229 230,00229 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,000,050,060,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,01-0,01-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDXTwigT