Trwa ładowanie...
bDAzjSol

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów198138901 298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1-1823 389-87
Zysk (strata) brutto-98-2853 298563
Zysk (strata) netto-130432 388420
Przepływy netto-192-317587-12
Przepływy netto z działalności operacyjnej-134-3592 948-1 113
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-35839-2 383-480
Przepływy netto z działalności finansowej3003221 581
Aktywa razem21 56721 50321 66729 489
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 3862 0972 2517 530
Zobowiązania długoterminowe334313442 325
Zobowiązania krótkoterminowe2 0522 0661 9075 205
Kapitał własny19 18119 40619 41620 827
Kapitał zakładowy13 92213 92213 92213 922
Liczba akcji (tys. szt.)13 921,9813 921,9813 921,9813 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,381,391,401,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,000,170,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 1456 4452 3503 142
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 198-1 314-1 580-4 457
Zysk (strata) brutto2 196-5 8921 496-27 344
Zysk (strata) netto1 605-4 7981 669-27 026
Przepływy netto34017216045
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 148-1 286-1 783-573
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-476-5771 976784
Przepływy netto z działalności finansowej1 9642 035-33-166
Aktywa razem29 48928 64533 49528 651
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 5308 6857 7825 400
Zobowiązania długoterminowe2 3252 0222 0202 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 2056 6635 7623 400
Kapitał własny20 82719 50025 38823 251
Kapitał zakładowy13 92213 92213 92213 922
Liczba akcji (tys. szt.)13 921,9813 921,9813 921,9813 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,501,401,821,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,12-0,340,12-1,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDAzjSoT