Trwa ładowanie...
bEJnfbVN
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0101714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-204-9247-267
Zysk (strata) brutto5632 942-333-374
Zysk (strata) netto5632 942-333-374
Przepływy netto1582 274352-295
Przepływy netto z działalności operacyjnej-107-4 157232-281
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2546 424114-20
Przepływy netto z działalności finansowej11766
Aktywa razem15 95015 38214 01614 364
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4614562 0332 048
Zobowiązania długoterminowe294259253247
Zobowiązania krótkoterminowe1671971 7801 801
Kapitał własny15 48914 92611 98312 316
Kapitał zakładowy4 6994 6994 6995 640
Liczba akcji (tys. szt.)7 831,497 831,497 831,499 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,981,911,531,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,38-0,04-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów58400684834
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-21034-1 390-466
Zysk (strata) brutto2 081-8 004-12 95710 209
Zysk (strata) netto2 081-8 011-12 97610 209
Przepływy netto2 073-1 2583082 469
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 445-676-1 413-383
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 4931 2581 6453 779
Przepływy netto z działalności finansowej25-1 84076-927
Aktywa razem15 38214 93124 78440 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4562 0872 0454 301
Zobowiązania długoterminowe2592261422 146
Zobowiązania krótkoterminowe1971 8611 9032 155
Kapitał własny14 92612 84422 73935 715
Kapitał zakładowy4 6995 6405 6405 640
Liczba akcji (tys. szt.)7 831,499 400,009 400,009 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,911,372,423,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,27-0,85-1,381,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEJnfbWv