Trwa ładowanie...
bETBekQB
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-22
NWA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
13,00
-3,85
2021-11-18
NWA Informacja poufna: zawarcie umowy nabycia aktywów służących prowadzeniu działalności maklerskiej polegającej na rejestrowaniu instrumentów finansowych
13,00
0,00
2021-10-27
NWA Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
13,90
0,00
2021-10-27
NWA Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w wyniku rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
13,90
0,00
2021-10-20
NWA Informacja poufna: zawarcie umów nabycia aktywów służących wykonywaniu funkcji depozytariusza
16,15
0,00
2021-09-17
NWA Informacja poufna: planowane rozpoczęcie wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podpisanie listu intencyjnego
14,90
-4,70
2021-05-19
NWA Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze
19,00
0,00
2021-03-31
NWA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się 31 marca 2021 r.
21,40
0,00
2021-03-09
NWA Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
22,40
-0,89
2021-03-04
NWA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21,00
-10,00
2020-12-22
NWA Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku netto Spółki NWAI DM SA (PLNWAI000017)
15,40
+1,95
2020-09-28
NWA uchwałę w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku netto Spółk
18,00
0,00
2020-09-15
NWA Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania
18,80
0,00
2020-09-11
NWA Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
16,90
+10,06
2020-09-08
NWA Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze_korekta
16,80
0,00
2020-09-08
NWA Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
17,90
+1,12
2020-08-28
NWA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się 27 sierpnia 2020 r.
19,00
0,00
2020-08-03
NWA Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
26,40
0,00
2020-07-31
NWA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.08.2020 r.
17,00
-8,24
2020-06-16
NWA Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
6,30
+7,14
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona
bETBekRj