Trwa ładowanie...
bDZgkuHp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1781 9431 6261 577
Zysk (strata) z działalności operacyjnej183202-42-303
Zysk (strata) brutto191190-54-308
Zysk (strata) netto131170-76-265
Przepływy netto-455-378421-6
Przepływy netto z działalności operacyjnej58712333871
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 026-494-218-72
Przepływy netto z działalności finansowej-16-7301-5
Aktywa razem5 1114 6744 7194 331
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 1408331 048585
Zobowiązania długoterminowe8288930
Zobowiązania krótkoterminowe1 057746955584
Kapitał własny3 9723 8413 6713 747
Kapitał zakładowy120120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 197,831 197,831 197,831 197,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,323,213,063,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,14-0,06-0,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 3237 8006 8986 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej41-587781 291
Zysk (strata) brutto19-837691 295
Zysk (strata) netto-40-2493991 049
Przepływy netto-420-691-583-751
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 157-1223321 074
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 810-540-876-701
Przepływy netto z działalności finansowej233-29-39-1 124
Aktywa razem5 1114 3904 9014 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 140379641480
Zobowiązania długoterminowe8232557
Zobowiązania krótkoterminowe1 057376616423
Kapitał własny3 9724 0114 2603 861
Kapitał zakładowy120120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 197,831 197,831 197,831 197,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,323,353,563,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,210,330,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZgkuHX