Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 897 00019 880 00010 942 0009 966 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 550 000993 000972 0001 994 000
Zysk (strata) brutto1 389 000833 000828 0002 186 000
Zysk (strata) netto1 022 000721 000561 0001 882 000
Przepływy netto-587 000-1 513 0002 848 0002 505 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 304 000-349 0004 515 0003 688 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-913 000-1 313 000-978 000-1 231 000
Przepływy netto z działalności finansowej-978 000149 000-689 00048 000
Aktywa razem94 966 00088 966 00085 977 00079 555 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 272 00040 675 00038 945 00033 574 000
Zobowiązania długoterminowe19 029 00018 878 00020 485 00020 563 000
Zobowiązania krótkoterminowe26 243 00021 797 00018 460 00013 011 000
Kapitał własny48 857 00047 494 00046 196 00045 125 000
Kapitał zakładowy19 165 00019 165 00019 165 00019 165 000
Liczba akcji (tys. szt.)2 241 526,142 241 526,142 241 526,142 241 526,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,8021,1920,6120,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,460,320,250,84
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 730 00045 766 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 123 0001 408 000
Zysk (strata) brutto4 871 000314 000
Zysk (strata) netto3 972 000110 000
Przepływy netto2 561 0002 862 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 456 00010 256 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 367 000-6 037 000
Przepływy netto z działalności finansowej-528 000-1 357 000
Aktywa razem88 966 00081 594 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 675 00038 093 000
Zobowiązania długoterminowe18 878 00023 075 000
Zobowiązania krótkoterminowe21 797 00015 018 000
Kapitał własny47 494 00042 518 000
Kapitał zakładowy19 165 00019 165 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 869 760,831 869 760,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)25,4022,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,120,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport