Trwa ładowanie...
bETvpTXF
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 9973 4853 2972 549
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-432-1 811-319-2 702
Zysk (strata) brutto-566-1 927-415-2 777
Zysk (strata) netto-595-1 923-568-3 469
Przepływy netto-633-8621 121764
Przepływy netto z działalności operacyjnej-644-438-2 607-554
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-66-118-38-115
Przepływy netto z działalności finansowej77-3063 7661 433
Aktywa razem11 89111 82512 47810 950
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 46014 71213 45911 298
Zobowiązania długoterminowe3 7163 6164 683163
Zobowiązania krótkoterminowe11 74411 0968 77611 135
Kapitał własny-3 328-2 659-764-139
Kapitał zakładowy1 1131 1131 1131 098
Liczba akcji (tys. szt.)11 137,7611 137,7611 137,7610 984,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,30-0,24-0,07-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,17-0,05-0,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 93311 09913 04012 492
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 008-10 27083-2 226
Zysk (strata) brutto-6 272-10 679-190-2 484
Zysk (strata) netto-6 891-9 430-444-2 459
Przepływy netto674579248-594
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 243-13 1463 613734
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-198-273-446-313
Przepływy netto z działalności finansowej3 11513 998-2 919-1 015
Aktywa razem10 95011 7406 8039 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 2986 7444 8677 456
Zobowiązania długoterminowe1632367550
Zobowiązania krótkoterminowe11 1356 5084 7927 406
Kapitał własny-1395 1381 9352 434
Kapitał zakładowy1 0981 098880880
Liczba akcji (tys. szt.)10 984,7610 984,768 795,058 795,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,010,470,220,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,63-0,86-0,05-0,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bETvpTYn