Trwa ładowanie...
bDTGNOdN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 104230 4293 576243 303
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 25319 7921 95613 207
Zysk (strata) brutto1 71320 5542 31011 867
Zysk (strata) netto1 38517 1101 86910 000
Przepływy netto-1 386-1 307-4 3177 285
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 7541 6903 00938 868
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 132-4 168-7 247-39 138
Przepływy netto z działalności finansowej-4 0081 171-797 555
Aktywa razem194 121766 837195 642753 893
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 643428 32243 665444 623
Zobowiązania długoterminowe37 511145 59435 282135 218
Zobowiązania krótkoterminowe5 132282 7288 383309 405
Kapitał własny151 478334 690151 977309 270
Kapitał zakładowy24 82724 58024 58024 580
Liczba akcji (tys. szt.)24 826,5124 579,7124 579,7124 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,1013,626,1812,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,700,080,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów772 04614 634623 33414 461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 3968 14834 9729 172
Zysk (strata) brutto38 00113 58432 31012 952
Zysk (strata) netto30 49611 66025 83610 482
Przepływy netto11 3388 316-6 706-16 617
Przepływy netto z działalności operacyjnej93 9488 4338 3138 781
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-91 593-15 766-7 085-21 539
Przepływy netto z działalności finansowej8 98315 649-7 934-3 859
Aktywa razem753 893185 940479 720148 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania444 62335 402242 15015 155
Zobowiązania długoterminowe135 21830 98077 7539 839
Zobowiązania krótkoterminowe309 4054 422164 3975 316
Kapitał własny309 270150 538237 570133 220
Kapitał zakładowy24 58024 36924 21324 213
Liczba akcji (tys. szt.)24 579,7124 368,8221 213,0221 213,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,586,1811,206,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,240,481,220,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDTGNOev