Trwa ładowanie...
bEiLXMHV

Notowania

Ursus SA w restrukturyzacji (URS)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 00011 16112 07111 060
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 987-7 709-4 450-9 164
Zysk (strata) brutto-8 631-19 1001 768-27 653
Zysk (strata) netto-8 211-25 1511 768-27 653
Przepływy netto774-337163-391
Przepływy netto z działalności operacyjnej774-9431 257-1 387
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-2760761
Przepływy netto z działalności finansowej0882-1 094235
Aktywa razem185 824177 953191 375194 852
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania388 933372 474360 612365 855
Zobowiązania długoterminowe8 5218 0278 3518 351
Zobowiązania krótkoterminowe380 412364 447352 261357 504
Kapitał własny-200 824-192 236-167 571-169 337
Kapitał zakładowy64 60064 60064 60064 600
Liczba akcji (tys. szt.)64 600,0064 600,0064 600,0064 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-3,11-2,98-2,59-2,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,13-0,390,03-0,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 40740 168196 561258 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-28 751-61 889-132 664-1 572
Zysk (strata) brutto-50 147-77 199-145 504-5 195
Zysk (strata) netto-56 266-74 605-140 879-4 266
Przepływy netto156-674-1 212-27 248
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2132 829-78 190-42 272
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5 7211 487-575-17 201
Przepływy netto z działalności finansowej-5 352-4 99077 55332 225
Aktywa razem177 953183 673285 001357 047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania372 474240 334334 847248 286
Zobowiązania długoterminowe8 02710 38235 68637 402
Zobowiązania krótkoterminowe364 447224 194299 161210 884
Kapitał własny-192 236-56 661-38 665108 761
Kapitał zakładowy64 60064 60064 60059 180
Liczba akcji (tys. szt.)64 600,0064 600,0064 600,0059 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-2,98-0,88-0,601,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,87-1,16-2,18-0,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bEiLXMID