Trwa ładowanie...
bDTbTdSd

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6067071 54810 348
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3912 457-237-806
Zysk (strata) brutto-2 0821 856-1 311-22 202
Zysk (strata) netto-1 8781 849-1 060-17 381
Przepływy netto-2 5242 429-751-4 663
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 2234 050-788-3 071
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 8887 8191 000-234
Przepływy netto z działalności finansowej-2 188-9 439-963-1 358
Aktywa razem82 97687 65192 694187 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 71853 51560 407136 334
Zobowiązania długoterminowe5 05522 00729 70884 545
Zobowiązania krótkoterminowe45 66431 50830 69951 790
Kapitał własny32 25734 13632 28641 720
Kapitał zakładowy3 6803 6803 6803 680
Liczba akcji (tys. szt.)3 680,003 680,003 680,003 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,779,288,7711,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,510,50-0,29-4,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 50244 50441 79535 500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0659 34112 79912 790
Zysk (strata) brutto-12 372-6825 1164 086
Zysk (strata) netto-11 322-5063 2442 595
Przepływy netto3 927-1 525-1 717-3 596
Przepływy netto z działalności operacyjnej72 9562 251-29 573-15 076
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 2952 854876-13 986
Przepływy netto z działalności finansowej-73 324-6 62926 98025 466
Aktywa razem187 304257 991270 025228 270
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania136 334193 711196 311158 734
Zobowiązania długoterminowe84 545125 098124 77894 353
Zobowiązania krótkoterminowe51 79068 61371 53364 382
Kapitał własny41 72045 01955 32149 745
Kapitał zakładowy3 6803 6803 6803 680
Liczba akcji (tys. szt.)3 680,003 680,003 680,003 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,3412,2315,0313,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,08-0,140,880,70
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDTbTdSL